Kärnreaktorn i Oskarshamn nära ett haveri


Kärnreaktorn i Oskarshamn 3 var nära ett haveri i tisdags.
Det visar en omfattande utredning.
- Säkerheten var allvarligt hotad, konstaterar Carl-Johan Kemgren, anläggningschef på kärnkraftverket.
Statens Kärnkraftsinspektion SKI granskar nu händelsen i Oskarshamn. Den klassificeras som
"kategori 1". Det innebär att man i Oskarshamn 3 "konstaterat allvarlig brist i en eller flera
säkerhetsbarriärer samt grundad misstanke om att säkerheten är allvarligt hotad".
- Reaktorn är avstängd och kommer inte startas innan vi är helt säkra på att det inte har uppstått några
skador som kan äventyra säkerheten, säger Carl-Johan Kemgren.
Varför var "säkerheten allvarligt hotad"?
- Vi överskred de högsta tillåtna gränsvärdena för temperaturskillnad på vattnet i reaktortanken.
I säkerhetsbestämmelserna innebär en sådan händelse att det finns misstanke om att säkerheten är
allvarligt hotad.

Felet upptäcktes i tid
Utredarna ska nu kontrollera att det inte blivit några skador på reaktortanken eller andra delar.
Det allvarligaste var att reaktorn var på väg att startas - trots att säkerhetsmarginalerna var rejält
överskridna. Situationen fanns inte med som en tänkbar händelse i driftsinstruktionerna.
Hade personalen på Oskarshamn 3 inte märkt vad som var på väg att hända, utan fortsatt starta
reaktorn, kunde det ha slutat med ett allvarligt haveri. I värsta fall med trasig reaktortank och blottlagd
reaktorhärd med risk för ett omfattande radioaktivt utsläpp.
- Personalen upptäckte felet i tid och reaktorn startades aldrig, säger Kemgren.
Anders Jörle, informationschef på SKI, säger:
- Det kan ha varit så att personalen har missbedömt situationen.

Dömd till dagsböter
I våras dömde Göta hovrätt en driftsingenjör på ett av Oskarshamns kärnkraftverk till dagsböter för
brott mot kärntekniklagen. Han hade startat reaktorn utan att ha alla säkerhetssystem i gång.

Fakta Snabbstoppet i Oskarshamn 3.

Följande hände enl. anläggschefen Carl-Johan Kemgren:
  • En ventil i turbinsystemet gick sönder och reaktorn snabbstoppades.
  • Men när det strax efter blev strömavbrott stannade reaktortankens cirkulationspumpar. Ett säkerhetssystem startades för att kyla ned den varma, men stoppade reaktorn. Då blev en del av vattnet i reaktortanken varmare än andra delar.
  • När strömmen återkom startade personalen reaktortankarnas cirkulationspumpar innan reaktorn skulle startas igen.
    - Men operatörenuppfattade inte att temperaturskillnaden på vattnet i reaktortanken då var mycket större än det tillåtna, säger Kemgren.Av JOHAN WALLQVIST
johan.wallqvist@expressen.se Publicerad: 2003-09-27 08:26
TILLBAKA


Produktion: Webbateljén, Studio SOS, Osby, Sweden