Avloppsslam

 • 030414 Föräldrar kräver skadestånd för en ung man som smittats och dödats av slam PDF
 • 030414 SAL-epidemin misstänks spridas med avlopp och slam PDF
 • 030108 Karolinska Institutets remissvar till Naturvårdsverket PDF
 • 030108 Kemikalieinspektionens remissvar till Naturvårdsverket PDF
 • 021219 Naturvårdsverkets slampolitik kritiseras av Statens Jordbruksverk och Statens Veterinärmedicinska Anstalt PDF
 • 021219 Miljögifter i avloppsslam PDF
 • 021214 Färdigbehandlat slam bör betraktas som smittfarligt säger Statens Veterinärmedecinska Anstalt (SVA) PDF
 • 021214 Möte om livsmedel, växtnäring och avloppsslam i Stockholm 5/11 02
             (Bl a om silver i slam samt om livsmedelsindustrins syn på växtnäringsfrågan) PDF
 • 021214 Antal nya cancerfall och nya fall av njurskada vid slamspridning PDF
 • 021129 "Slamläget ute i Europa"
 • Vad är slam? PDF 021108
 • Kan någonsin avloppsslam bli så rent i framtiden att det kan användas i livsmedelsproduktionen? PDF 021108
 • Konsumentorganisation kräver ren växtnäring i livsmedelsproduktionen PDF
 • Ett uthålligt kretslopp för vår livsmedelsproduktion PDF
 • Slammet skadar markfloran PDF
 • Konsumentorganisation om organiska kemikalier i slam PDF
 • Avloppsslam och cancer PDF
 • Miljö- och hälsofarliga HA-oljor i bildäck och slam PDF
 • Slammets miljögifter överförs till livsmedlen. (Mitt remissvar till Naturvårdsverket). PDF
 • Amerikansk diskussion om galna kosjukan (CJS) och slam PDF
 • Slamspridning avvecklas i Tyskland och Schweiz PDF
 • Radioaktiva ämnen i slam PDF
 • Slammets miljögifter tas upp i livsmedlen PDF
 • Svenskt vatten (fd VAV) ger sponsorpengar till Naturvårdsverkets slamutredning PDF
 • Dagens avloppssystem kan inte producera en användbar växtnäring PDF021007
TILLBAKA

©: Gunnar Lindgren
Produktion: Webbateljén, Studio SOS, Osby, Sweden