Oljan sinar tidigare än förväntat


Svensk forskning visar att oljan kommer att sina mycket tidigare än vad vi trott. En forskargrupp i Uppsala har räknat ut att oljetillgången kommer att minska såpass att det blir kännbart för oss alla inom tio, femton år.

SVT 2004-03-29
Se reportaget

Forskargruppen väckte uppståndelse när de nyligen gick ut med att oljeproducenterna rapporterar för stora oljereserver och vilseleder oss om när oljan upptäcktes. Kjell Aleklett, professor i fysik vid Uppsala universitet, hävdar att kulmen för upptäckter av stora oljefyndigheter passerades för snart ett halvsekel sedan. Från 1964 och framåt har alla oljeutvinnande länder hittat mindre olja än tidigare. Aleklett menar att oljeproduktionen kommer att börja minska redan om tio till femton år. Han pekar också på att det finns analytiker som anser att vi redan år 2000 passerade toppen för maximal oljeproduktion.

Oljebolagen håller med om att det inom tio till tjugo år kommer att märkas av en minskad oljetillgång, men de presenterar ändå missvisande statistik och överskattar möjligheterna att hitta nya oljefält, hävdar Aleklett. Detta har han och hans grupp, Uppsala Hydrocarbon Depletion Study Group, kommit fram till genom att samla information om världens tillgångar på olja och naturgas. Även om oljan hittas vid en viss tidpunkt rapporterar man inte exakt hur mycket olja som finns på fältet. Det finns regler på USA-börsen som styr hur mycket olja man får rapportera. Utvecklingen blir därmed att oljan har funnits på fältet hela tiden medan den på pappret ser ut att växa efter hand.

Orsaken till att oljan kommer att tryta i framtiden råder det delade meningar om. En del av oljebolagen menar att det kommer att bero på politisk instabilitet i Mellanöstern, snarare än att världens oljetillgångar är slut. Oljebolagen har alltså stora förhoppningar om att hitta nya fyndigheter, något som Aleklett kallar för falska förespeglingar. Vi har redan hittat minst 90 % av världens oljefält och chansen att hitta gigantiska oljefält är, enligt honom, lika med noll.

Att exploatera nya fyndigheter i till exempel Lofoten skulle vara en möjlighet att få tag i mer olja, men det skulle troligen bara täcka tre månader av världens oljebehov. Effekterna på djurlivet och naturen skulle däremot bli betydligt mer långvariga.

En som inte ser oljeförsörjningen som ett lika stort problem är Christian Azar, professor i miljö- och energisystem på Chalmers tekniska högskola. Han håller med om de kalkyler som Aleklett och andra forskare har gjort gällande hur tidigt oljan kommer att börja sina, men poängterar att det endast handlar om den lättflytliga, billiga oljan. Azar pekar på att det finns andra sorters oljor som är tunga och trögflytande. Dessa används inte mycket idag men när det lättflytliga börjar minska i omfattning kommer man börja använda mer av de tunga och trögflytande sorterna. När denna olja är utvunnen och bearbetad ser den likadan ut på bensinstationen som den vanliga. Den enda skillnaden skulle kunna vara att priset för bensinen blir något högre.

Azar hävdar också att oljeproducenternas överskattning om oljereserver inte är särskilt avgörande i det stora hela. Skillnaden mellan geologernas uppskattning och oljebolagens officiella siffror visar bara på en tio-procentig skillnad. Azar tror att de uppjusteringar som görs ofta har hängt ihop med hur OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) fördelar sina interna kvoter. Har landet mer olja har man rätt att sälja en större andel av OPEC:s kaka och det har gjort att det funnits skäl av vissa OPEC-länder att uppvärdera sina reservuppskattningar.

Azar betonar, att även om oljetillgångarna kommer att minska, finns det fortfarande mycket kol kvar. Tillgången på kol, tillsammans med trögflytande oljor och naturgas, betyder att de fossila bränslena totalt sett räcker flera tusen år till.

Medverkande:
Lena Liljeborg - Reporter
Kjell Aleklett - Professor i fysik, Uppsala universitet
Rasmus Åkerblom - Programledare
Christian Azar - Professor i miljö- och energisystem, Chalmers

Mer information:
Uppsala Hydrocarbon Depletion Study Group
Kjell Alekletts hemsidaTILLBAKA

©: Gunnar Lindgren
Produktion: Webbateljén, Studio SOS, Osby, Sweden