Kan man ersätta bristen på olja med något annat?


Att den globala oljeproduktionen snart börjar falla (se andra artiklar på min hemsida) går nu som en chockvåg genom de välinformerade delarna av samhällena i många länder. Men informationen har ännu inte filtrerats ned till näringslivet eller till den vanliga samhällsmedborgarens tankevärld eller sociala beteende.

När det gäller att hitta en ersättning för det kommande gapet mellan tillgång och efterfrågan på energi, har i princip 5 vägar anvisats.

  1. Stor satsning på förnyelsebara energislag som bioenergi, solenergi, vind och vatten/vågenergi m m (Vätgas är endast en energibärare, men det krävs energi för att framställa vätgasen)
  2. Stor satsning på kärnkraft
  3. Stor satsning på utvinning av bensin och diesel från kol
  4. Stor satsning på utvinning av bensin och diesel från oljesand i bl a Canada
  5. Anpassa samhället till successivt minskad tillgång på energi.
Av dessa alternativ är det stor risk för att det blir den sistnämnda smärtsamma vägen som kommer att beträdas, av det enkla skälet att det inte finns några andra realistiska alternativ enligt min mening.
Denna anpassning måste ske inom FN:s ram. Att överlämna detta enorma problem till marknadskrafterna skulle leda till outhärdliga spänningar mellan industriländerna och utvecklingsländerna, då dessa efter en tid i stort sett kommer att bli utan olja. Detta skulle snart leda till en våldsam upptrappning av dagens asymmetriska väpnade konflikter. Även försök till västerländsk militär kontroll av den resterande oljan kan väntas leda till samma globala ofärd. Betänk att den samlade utvinningen av olja utanför Mellersta Östern sedan 1997 redan är på nedgång.

De avgörande problemen med de andra fyra alternativen ovan är två:

- Stora och vitala delar av vårt samhälle är uppbyggda på bensin/diesel som energikälla, t ex motorn i bilar, flygplan och båtar. Både pkt 1 och pkt 2 klarar inte detta. Framställning av etanol, rapsolja etc i nödvändig global skala är en illusion genom det enorma behovet av odlingsarealer i en svältande värld samt behov av insatsenergi.

- Dimensionerna på energibehovet är så gigantiska, att även pkt 3 och pkt 4 måste avfärdas som orealistiska, medan någon kanske trodde att här fanns lösningen.

Gunnar Lindgren©: Gunnar Lindgren


TILLBAKA


Produktion: Webbateljén, Studio SOS, Osby, Sweden