Vill du få nyhetsbrev från mig?


Vill du gå med i mitt e-mailnätverk? Jag skickar ofta en gång per vecka ut brev som handlar om livsmedel, matfett, kadmium, växtodling, kretslopp och andra miljö- och hälsofrågor.

Skicka ett e-brev till mig så sätter jag upp dig på listan!
Arvet
Klicka på boken
" Arvet " är en bok om den jord vi fått att förvalta åt våra barn och barnbarn och deras barn... Med klarsyn och konsekvens visar Gunnar Lindgren hur vi förstör vår och de oföddas jord.
Samtidigt förstör vi också oss själva genom alla de främande ämnen som vi hämtar upp ur jordens inre.
Lindgrens budskap är enkelt och entydigt: den enda vägen ut ur förgiftningen är att successivt stoppa utvinningen av mineraler och olja. Denna väg innebär också ett val av ny livsstil."

Rikt illustrerad med "raka"
tabeller och illustrationer.
"Efterhand har jag kommit att inse att miljöfrågan i grunden inte är ett naturvetenskapligt problem som kan lösas med 'tekniska hjälpmedel'. eftersom en förbättring på ett ställe alltid leder till en desto större försämring på andra ställen.
Detta är en konsekvens av entropilagen - vår kanske viktigaste naturlag, som utgör en röd tråd genom min bok. Syftet med boken är således att försöka inlemma entropilagens allmänna giltighet i vår tankevärld och i vår syn på framtiden samt att skapa realistiska förväntningar på vetenskapens och teknikens möjligheter och kanske främst deras begränsningar.
Nyckeln till vår framtid finns därför i första hand inte i naturvetenskapliga upptäckter utan i ett annat socialt beteende, andra värderingar - kort sagt i en annorlunda livsstil."

Musikpriset

2005 Göran Lagervalls Musikpris om 25 000 kr.
Motivering:


"Jazzmusikern och universitetslektorn Gunnar Lindgren, Göteborg har under mer än tre decennier verkat för jazzens och den improviserade musikens plats i högre musikutbildning.
Med sitt engagemang, sin konstnärliga erfarenheter och sina rika kunskaper har han inspirerat flera generationer musiker.

Färgstarkt har han förmedlat egna erfarenheter av jazzens största musiker och gränslöst har han placerat jazzen mitt i aktuella frågor om miljö, mångfald, kulturhistoria och världsekonomi."
Se www.musakad.se


TILLBAKA
©: Gunnar Lindgren 2010


Free counter and web statsProduktion: Webbateljén, Studio SOS, Osby, Sweden