Den kommande oljebristen - en introduktion


Den som funderar över hur vår framtid kommer att te sig, vilken värld våra barn kommer att leva i, bör sätta sig in i denna fråga. Det är det kanske viktigaste nyhetsbrev jag sänt iväg till mina läsare. Det handlar om att det mycket snart uppstår en svår oljebrist här på jorden och mycket kommer att i ett slag förändras för mänskligheten.

Alla som sett dessa oändliga karavaner och köer av bilar runt våra stora städer, måste ha tänkt tanken - detta kan inte pågå i all oändlighet. Olja är trots allt en ändlig resurs.

Mänskligheten fick oljan av moder jord som en gåva, och vi kunde lyfta upp de tre senaste generationerna från våra förfäders armod. I början användes energin för att just göra livet enklare och hjälpa oss att fylla våra legitima behov - transporter, värme, livsmedel etc. Under förra seklets senare del har i stället vår bekvämlighet, våra förströelser och nycker format ett samhälle av överflöd och nonsens, som därför inte har rätt att förbruka denna ändliga och svårersättliga resurs.

I stället borde vi använt de senaste 30 åren på ett klokt sätt och förberett oss för en tillvaro med en minskande mängd olja. Vi skulle ha påbörjat en övergång till det postfossila samhället. Utvecklat alternativa och uthålliga energisystem. Vi hade då kunnat se våra barn i ögonen utan att känna dåligt samvete för att vi som idag har förbrukat ”deras” olja på snöskotrar, törstiga racerbåtar och stadsjeepar.

Orsaken till att jag nyligen har behandlat kärnkraftens problem, är att när oljebristen snart debuterar finns det risk att vårt då vacklande industrisamhälle kommer att ropa efter kärnkraft - en enormt kraftig utbyggnad. Detta gäller i synnerhet länder som saknar både skog, kol och vattenkraft.

Detta besked om oljebristen är ovälkommet och det är förståeligt att vi kanske vill hålla för öronen och blunda ett tag till. Men vi måste inlemma detta i vår världsbild så snart som möjligt. Vi har inte råd att vänta längre. Det är som att rulla en snöboll framför sig.

Beskedet är ingen domedagspredikan eller ett kraxande från olyckskorpar. Min artikel är byggd på uppgifter från respekterade och inflytelserika oljeprospekterare. Denna yrkeskår håller på att lösas upp eftersom man inte längre hittar någon olja av betydelse på vår planet.

Experterna L. B. Magoon, K.F. Deffeyes C. J. Campbell har idag i stället tagit som sin livsuppgift att mana sin omvärld till att omstrukturera samhället så snabbt som möjligt, så att det kan fungera trots en oljeflod som sinar. Flera artiklar om dessa tre experter finns redovisade på denna hemsida. www.gunnarlindgren.com

Det viktigaste vi skall göra enligt dessa experter, är att inlemma insikten om den omedelbart förestående oljebristen i vår världsbild. Att tala om detta med vänner och bekanta. Vi måste lämna den skimrande, svävande och behagliga såpbubbla av oreflekterad tilltro till en fortsatt tillväxt, eftersom den förutsätter ständigt ökande produktion/konsumtion av olja.

Sprid detta brev till så många som möjligt! Ni som är arbetar inom media ber jag särskilt att försöka föra fram detta till våra medmänniskor.

Gunnar Lindgren©: Gunnar Lindgren


TILLBAKA


Produktion: Webbateljén, Studio SOS, Osby, Sweden