Kärnkraft (Nuclear Power)En reaktor beskrivs vanligen på ett oriktigt sätt, som om kärnavfall inte släpps ut. Kärnkraften presenteras felaktigt som "ren". I själva verket släpps radioaktiva gaser ut genom skorstenen, t ex krypton-85 och kol-14. Lufthavet är via skorstenen direkt förbundet med reaktorns innersta och detta utrymme "vädras" på samma sätt som en kamin med sin skorsten. På samma sätt bildas ett flytande radioaktivt avfall i reaktorn som släpps ut tillsammans med kylvattnet. Radioaktiveteten i allt vatten på jorden ökar därför oavbrutet, t ex aktiviteten hos tritium-3 i modersmjölk.


Jag tänkte presentera den miljö- och hälsofråga som är den kanske mest svårbedömda jag känner till, men också den som jag har svårast att hålla ifrån mig.
Den förföljer mig som en mörk skugga. Samtidigt är följande information nästa helt okänd för de allra flesta, förutom för ett fåtal experter. Det gäller kärnkraft och strålning.

- I det första avsnittet nedan redovisar jag utan värderingar fakta så neutralt som möjligt, och återkommer i de följande avsnitten med konsekvenser och bedömningar.

- I en tid då energiutvinning från kol och olja sätts i samband med allvarlig påverkan på jordens klimat, är det naturligt att ett ifrågasättande av kärnkraft inte är välkommet - men ändå oundviklig, i synnerhet om vi ser det från våra barns och barnbarns perspektiv.

 1. Kärnkraftverkens höga skorstenar 1 PDF
 2. Kärnkraftverkens höga skorstenar 2 - Klimatskador PDF
 3. Kärnkraftens höga skorstenar 3 - tritium i våra celler samt cancerdödsfall genom utsläpp av kol-14 PDF
 4. Risken att drabbas av cancer ökar ju närmare kärnkraftverket man bor PDF
 5. Kärnkraftverket i Oskarshamn nära haveri Här
 6. 040124 Högre halter av plutonium i barns tänder - ju närmare de bor en kärnanläggning PDF

Oljebrist (Oil Crisis)


This figure is describing the total global production of oil and gas and is based on the best statistics available. We can see that the total collected production in USA, Europe, Russia and all other countries is already on the decline, if the Middle East is excluded.

At present the Middle East is serving as a saviour in need, replenishing the growing shortage during this decennium. But in a few years, perhaps already this year, this will no longer be possible and the oil crisis will become a fact. After the flat plateau period of today, the production will fall and never rise again.

The other parts at the top of the figure consist of gas condensate and non-conventional oil, like tar sand (heavy), polar oil and deepwater. These can't be compared with the conventional oil for several reasons. The extraction is difficult, uncertain, expensive and - most important - needs large amounts of energy.
Source: Colin Campbell 2004 www.gunnarlindgren.com


Denna figur över utvinning av gas och olja på jorden bygger på bästa möjliga statistik. Vi ser att den samlade oljeutvinningen i USA, Europa, Ryssland samt alla andra länder faller redan, om Mellersta Östern inte tas med.
Mellersta Östern väntas fylla på med alltmer olja under detta decennium för att kompensera för bortfallet. Men om några år klarar man inte detta längre och oljekrisen är då ett faktum. Efter en platåperiod som vi nu är inne i, faller produktionen och kommer aldrig att öka igen.

De övriga delarna högst upp utgörs av s k gaskondensat och icke konventionella fyndigheter som tjärsand ( 34Heavy" ), polarolja och djuphavsolja. Dessa kan inte jämföras med de konventionella fyndigheterna av flera skäl. Utvinningen är svår, osäker, dyrbar och kräver stora mängder energi.
Källa: Colin Campbell 2003
 1. Den kommande oljebristen - en introduktion Klicka här
 2. Svår oljebrist på jorden inom kort PDF
 3. Impending world oil shortage PDF
 4. Den kommande oljebristen - humanistiska, sociala, politiska och ekonomiska konsekvenser Klicka här
 5. Kan man ersätta bristen på olja med något annat? Klicka här
 6. Hur förändras våra liv när oljebristen tar sitt järngrepp på vårt överflödssamhälle?Klicka
 7. Problemen med oljesand i Canada PDF
 8. Interview with C J Campell: "The Decline of the petroleum age" PDF
 9. The book "Hubbert's Peak" by K.F. Deffeyes PDF
 10. 4 articles about The Big Rollover PDF
 11. Another 4 articles about The Big Rollover PDF
 12. The Association for The Study of Peak Oil PDF
 13. "End of oil Era" Klicka här !
 14. Produktionen av olja på Nordsjön faller nu snabbt Klicka här !
 15. Oil crisis and global famine (Oljekrisen och världssvält) PDF
 16. US oil strategy in Middle East Klicka
 17. USA och oljan i Mellersta Östern Klicka
 18. Särskilt läsvärt om "The coming end of cheap oil" PDF
 19. Den kommande oljekrisen måste behandlas av FN PDF
 20. Urgent need for a UN global distribution plan for crude oil PDF
 21. Oljekrisen och minskat barnafödande PDF
 22. Att tillverka syntetisk bensin av kol PDF
 23. M Simmons, energiexpert och rådgivare till president Bush del 1 PDF
 24. M Simmons, energiexpert och rådgivare till president Bush del 2 PDF
 25. Vad händer när oljan tar slut? PDF
 26. What happens when the oil runs out? PDF
 27. Är Saudis olja på upphällningen? PDF
 28. Oljan sinar tidigare än förväntat oljansinar.html
 29. 040930 Important meeting about oil in Berlin 2004
Folke Günther om oljebristen Klicka

TILLBAKA

©: Gunnar LindgrenProduktion: Webbateljén, Studio SOS, Osby, Sweden