Produktionen av olja på Nordsjön faller nu snabbt


Den samlade utvinning av konventionell olja på jorden - om bidraget från Mellersta Östern räknas bort - faller nu. Än så länge lyckas dessa producenter kompensera för bortfallet i övriga världen. Men mycket snart är inte detta längre möjligt och då faller hela den globala utvinningen av konventionell olja.

Här visas en tankeväckande bild (från www.peakoil.net ) över hur Nordsjöoljan
redan har passerat sin topp och nu faller snabbt.

The discovery of oil in the North Sea (Denmark, Norway and UK), shown in bars, peaked in 1973 and is broadly reflected in the subsequent peak and decline of oil production.
TILLBAKA

©: Gunnar Lindgren


Produktion: Webbateljén, Studio SOS, Osby, Sweden